Item

Energideklaration

ITEM-Installationsförvaltning AB Energideklaration i enlighet med : Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader.

Vem gör en energideklaration och när?

Det är ägaren som ska anlita en certifierad energiexpert för att göra en energideklaration. Deklarationen ska göras:

  • innan försäljning
  • vid uthyrning
  • för större byggnader som ofta besöks av allmänheten

Nya byggnader ska också energi deklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.

Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år. Deklarationen infördes i Sverige 2006 genom lagen om energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och är också tillsynsmyndighet och håller även i det register där alla energideklarationer finns.

Vad innehåller en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

Den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp, energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde. Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Vi innehar certifierad energiexpert med behörighetsnivå kvalificerad för alla typer av byggnader. Certifierad via Kiwa Swedcert.

Kontakta oss

Energideklaration

ITEM-Installationsförvaltning AB Energideklaration i enlighet med : Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader.

Vem gör en energideklaration och när?

Det är ägaren som ska anlita en certifierad energiexpert för att göra en energideklaration. Deklarationen ska göras:

  • innan försäljning
  • vid uthyrning
  • för större byggnader som ofta besöks av allmänheten

Nya byggnader ska också energi deklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.

Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år. Deklarationen infördes i Sverige 2006 genom lagen om energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och är också tillsynsmyndighet och håller även i det register där alla energideklarationer finns.

Vad innehåller en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

Den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp, energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde. Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Vi innehar certifierad energiexpert med behörighetsnivå kvalificerad för alla typer av byggnader. Certifierad via Kiwa Swedcert.

Kontakta oss