Item - Installationsförvaltning

Dragskåp

Vilka regler gäller för tillsyn och besiktningar av dragskåp?

Regler om dragskåp finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) 25 och 28 §§.

Det finns krav på att medelhastigheten över luckans arbetsöppning ska vara lägst 0,5 m/s. Det finns inget krav på besiktning. Arbetsgivare ska själva kontrollera att produkten fungerar som det är tänkt. I 28 § står: Dragskåpets ventilation inklusive dess kontrollsystem ska kontrolleras minst en gång per år så att det fungerar på avsett sätt.

I kommentarerna till 28 § finns utförligare beskrivet vad arbetsgivaren ska undersöka: "Vid installationskontroll och återkommande kontroll av dragskåp bör följande tester minst ingå:

  • visualisering av luftrörelser med rök
  • kontroll av fronthastigheten
  • kontroll av kontrollsystemet och eventuell larmfunktion och larmgränser.

Lämpliga mätmetoder finns i standarden SS-EN 14175-4, Mätmetoder för installations- och periodisk kontroll som finns på Swedish Standards Institut (SIS) webbplats.

Kontakta oss

Dragskåp

Vilka regler gäller för tillsyn och besiktningar av dragskåp?

Regler om dragskåp finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) 25 och 28 §§.

Det finns krav på att medelhastigheten över luckans arbetsöppning ska vara lägst 0,5 m/s. Det finns inget krav på besiktning. Arbetsgivare ska själva kontrollera att produkten fungerar som det är tänkt. I 28 § står: Dragskåpets ventilation inklusive dess kontrollsystem ska kontrolleras minst en gång per år så att det fungerar på avsett sätt.

I kommentarerna till 28 § finns utförligare beskrivet vad arbetsgivaren ska undersöka: "Vid installationskontroll och återkommande kontroll av dragskåp bör följande tester minst ingå:

  • visualisering av luftrörelser med rök
  • kontroll av fronthastigheten
  • kontroll av kontrollsystemet och eventuell larmfunktion och larmgränser.

Lämpliga mätmetoder finns i standarden SS-EN 14175-4, Mätmetoder för installations- och periodisk kontroll som finns på Swedish Standards Institut (SIS) webbplats.

Kontakta oss

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK